آگهی استخدام نصاب کناف در شرکت ساختمانی

استخدام نصاب کناف در شرکت ساختمانی

1397-11-28

استخدام نصاب کناف در شرکت ساختمانی . پرتلاش و با انگیزه . غیر سیگاری

استخدام نصاب کناف در شرکت ساختمانی . پرتلاش و با انگیزه . غیر سیگاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی