آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

1397-11-28

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ظاهر آراسته و زیبا و حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ظاهر آراسته و زیبا و حقوق 1/200 م

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی