آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی معتبر

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی معتبر

1397-11-28

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی معتبر با ظاهر زیبا و آراسته و حقوق 2/100 م

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکتی معتبر با ظاهر زیبا و آراسته و حقوق 2/100 م

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی