آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-11-27

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و جوان جهت همکاری در پیک موتوری در تهران با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و جوان جهت همکاری در پیک موتوری در تهران با درآمد خوب و زنگ خور بالا

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی