آگهی استخدام کارمند فروش جهت کار در دفتر فروش معتبر

استخدام کارمند فروش جهت کار در دفتر فروش معتبر

1397-11-26

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت کار در دفتر فروش معتبر برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت کار در دفتر فروش معتبر برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی