آگهی استخدام بازاریاب جهت محصولات خارجی

استخدام بازاریاب جهت محصولات خارجی

1397-11-26

استخدام بازاریاب مجرب جهت محصولات خارجی در سوپرمارکت ها و پروتئینی ها در صورت تمایل به همکاری با ما تماس بگیرید.

استخدام بازاریاب مجرب جهت محصولات خارجی در سوپرمارکت ها و پروتئینی ها در صورت تمایل به همکاری با ما تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی