آگهی استخدام فروشنده جهت سرویس خواب نوزاد و نوجوان

استخدام فروشنده جهت سرویس خواب نوزاد و نوجوان

1397-11-26

استخدام فروشنده مجرب جهت سرویس خواب نوزاد و نوجوان در بازار مبل کاسپین از واجدین شرایط گزینش صورت می پذیرد.

استخدام فروشنده مجرب جهت سرویس خواب نوزاد و نوجوان در بازار مبل کاسپین از واجدین شرایط گزینش صورت می پذیرد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی