آگهی استخدام بازاریاب جهت کار در شرکت معتبر غیردولتی

استخدام بازاریاب جهت کار در شرکت معتبر غیردولتی

1397-11-26

استخدام بازاریاب با فن بیان قوی و مسلط به فضای مجازی جهت کار در شرکت معتبر غیردولتی داوطلبان عزیز رزومه خود را به شماره اعلامی ارسال نمایید.

استخدام بازاریاب با فن بیان قوی و مسلط به فضای مجازی جهت کار در شرکت معتبر غیردولتی داوطلبان عزیز رزومه خود را به شماره اعلامی ارسال نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی