آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-11-27

استخدام تعدادی راننده منظم با اتومبیل جهت همکاری در آژانس با درآمد خوب و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده منظم با اتومبیل جهت همکاری در آژانس با درآمد خوب و محیطی آرام

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی