آگهی استخدام کارمند فروش جهت ثبت فاکتور در سیستم اداری

استخدام کارمند فروش جهت ثبت فاکتور در سیستم اداری

1397-11-27

استخدام کارمند فروش جهت ثبت فاکتور در سیستم اداری علاقه مندان برای همکاری باشماره مزبور تماس حاصل فرمایند.

استخدام کارمند فروش جهت ثبت فاکتور در سیستم اداری علاقه مندان برای همکاری باشماره مزبور تماس حاصل فرمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی