آگهی استخدام فروشنده جهت پوشاک عمده بچه گانه و دخترانه و پسرانه

استخدام فروشنده جهت پوشاک عمده بچه گانه و دخترانه و پسرانه

1397-11-27

استخدام فروشنده جهت پوشاک عمده بچه گانه و دخترانه و پسرانه برای هماهنگی و همکاری با شماره یاد شده تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده جهت پوشاک عمده بچه گانه و دخترانه و پسرانه برای هماهنگی و همکاری با شماره یاد شده تماس برقرار نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی