آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه شلوار جین زنانه

استخدام فروشنده جهت فروشگاه شلوار جین زنانه

1397-11-27

استخدام فروشنده مجرب جهت فروشگاه شلوار جین زنانه داوطلبان گرامی در صورت تمایل با شماره مذکور تماس بگیرید.

استخدام فروشنده مجرب جهت فروشگاه شلوار جین زنانه داوطلبان گرامی در صورت تمایل با شماره مذکور تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی