آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-11-27

استخدام تعدادی راننده با ظاهری مرتب جهت همکاری در آژانی اوینی با درآمد بالا و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده با ظاهری مرتب جهت همکاری در آژانی اوینی با درآمد بالا و محیطی آرام

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی