آگهی استخدام فروشنده جهت پاساژ شانزلیزه

استخدام فروشنده جهت پاساژ شانزلیزه

1397-11-27

استخدام فروشنده مجرب وبا روابط عمومی بالا جهت پاساژ شانزلیزه برای اخذ جزییات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

استخدام فروشنده مجرب وبا روابط عمومی بالا جهت پاساژ شانزلیزه برای اخذ جزییات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی