آگهی استخدام مسئول دفتر خانم یا آقا در گروه تولیدی بیدکوه و پایابتن

استخدام مسئول دفتر خانم یا آقا در گروه تولیدی بیدکوه و پایابتن

1397-11-27

استخدام مسئول دفتر خانم یا آقا در گروه تولیدی بیدکوه و پایابتن با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام مسئول دفتر خانم یا آقا در گروه تولیدی بیدکوه و پایابتن با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی