آگهی استخدام کارمند دانشجو یا دارای مدرک مهندسی یا ارشد برق-مخابرات-الکترونیک

استخدام کارمند دانشجو یا دارای مدرک مهندسی یا ارشد برق-مخابرات-الکترونیک

1397-07-25

استخدام کارمند دانشجو یا دارای مدرک مهندسی یا ارشد برق-مخابرات-الکترونیک با حقوق و مزایا و بیمه.جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

استخدام کارمند دانشجو یا دارای مدرک مهندسی یا ارشد برق-مخابرات-الکترونیک با حقوق و مزایا و بیمه.جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی