آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-11-26

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بازرگانی با ظاهر امروزی و جذاب در محدوده تجریش

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت بازرگانی با ظاهر امروزی و جذاب در محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی