آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

1397-11-26

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ترجیحا ساکن غرب تهران با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ترجیحا ساکن غرب تهران با حقوق مکفی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی