آگهی استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک

استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک

1397-11-26

استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک با حقوق عالی و ظاهر آراسته و شیک پوش

استخدام منشی خانم در دفتر دپارتمان املاک با حقوق عالی و ظاهر آراسته و شیک پوش

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی