آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس

1397-11-26

استخدام تعدادی راننده متاهل و منظم با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس با درآمد خوب (مناسب برای افراد بازنشسته)

استخدام تعدادی راننده متاهل و منظم با اتومبیل مدل بالا جهت کار در آژانس با درآمد خوب (مناسب برای افراد بازنشسته)

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی