آگهی استخدام مژه کار در سالن آرایشی

استخدام مژه کار در سالن آرایشی

1397-11-26

استخدام مژه کار در سالن آرایشی. به صورت اجاره صندلی فقط به همکاران دارای مشتری

استخدام مژه کار در سالن آرایشی. به صورت اجاره صندلی فقط به همکاران دارای مشتری

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی