آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-11-26

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی.مسلط به تمام امور آرایشگاهی. به صورت درصدی 50-50

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی.مسلط به تمام امور آرایشگاهی. به صورت درصدی 50-50

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی