آگهی استخدام میکاپ کار در آرایشگاه

استخدام میکاپ کار در آرایشگاه

1397-11-26

استخدام میکاپ کار در آرایشگاه. حتما دارای مشتری و نمونه کار. به صورت درصدی

استخدام میکاپ کار در آرایشگاه. حتما دارای مشتری و نمونه کار. به صورت درصدی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی