آگهی استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی

استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی

1397-11-26

استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی جهت تکمیل کادر زیبایی

استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی جهت تکمیل کادر زیبایی

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی