آگهی استخدام راننده با وانت پیکان

استخدام راننده با وانت پیکان

1397-11-25

استخدام یک راننده منظم و خوش برخورد با وانت پیکان جهت همکاری با درآمد بالا

استخدام یک راننده منظم و خوش برخورد با وانت پیکان جهت همکاری با درآمد بالا

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی