آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-11-25

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در تمامی لاین ها. فقط برای همکاران دارای مشتری با درصد بالا

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در تمامی لاین ها. فقط برای همکاران دارای مشتری با درصد بالا

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی