آگهی استخدام منشی خانم در دفتر واردات

استخدام منشی خانم در دفتر واردات

1397-11-25

استخدام منشی خانم در دفتر واردات با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر واردات با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی