آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-11-25

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق توافقی در محدوده تبریز

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق توافقی در محدوده تبریز

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی