آگهی استخدام راننده با ماشین در تاکسی تلفنی آسیا

استخدام راننده با ماشین در تاکسی تلفنی آسیا

1397-11-25

استخدام تعدادی راننده متعهد با ماشین در تاکسی تلفنی آسیا با زنگ خور خوب و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده متعهد با ماشین در تاکسی تلفنی آسیا با زنگ خور خوب و محیطی آرام

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی