آگهی استخدام منشی خانم در شرکت شاهین پویان

استخدام منشی خانم در شرکت شاهین پویان

1397-11-25

استخدام منشی خانم در شرکت شاهین پویان با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت شاهین پویان با حقوق مکفی به همراه بیمه

اصفهان شاهین شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی