آگهی استخدام پیک نیمه وقت و تمام وقت

استخدام پیک نیمه وقت و تمام وقت

1397-07-25

استخدام پیک نیمه وقت و تمام وقت از 30 / 11 تا 17 با ناهار حقوق 500 / 1م به بالا پیک تمام وقت از 30 / 11 تا 45 / 23 با ناهار و شام حقوق 500 / 2م به بالا اتوبان نیایش شرق تقاطع کردستان شهرک فجرپایین تر…

استخدام پیک نیمه وقت و تمام وقت از 30 / 11 تا 17 با ناهار حقوق 500 / 1م به بالا پیک تمام وقت از 30 / 11 تا 45 / 23 با ناهار و شام حقوق 500 / 2م به بالا اتوبان نیایش شرق تقاطع کردستان شهرک فجرپایین تر از مسجد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی