آگهی استخدام کارمند خانم در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند خانم در آژانس هواپیمایی

1397-11-25

استخدام کارمند خانم در آژانس هواپیمایی با ساعت کار 9 الی 19 و حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در آژانس هواپیمایی با ساعت کار 9 الی 19 و حقوق مکفی

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی