آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1397-11-25

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق توافقی

اصفهان پل وحید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی