آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-11-25

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی البرز با زنگ خور بالا و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی البرز با زنگ خور بالا و محیطی منظم

شیراز قصردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی