آگهی استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت مهندسی کسری

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت مهندسی کسری

1397-07-18

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت مهندسی کسری شرکت مهندسی کسرا دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت مهندسی کسری شرکت مهندسی کسرا دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی