آگهی استخدام عکاس خانم در موسسه هنری

استخدام عکاس خانم در موسسه هنری

1397-11-24

استخدام عکاس خانم در موسسه هنری.مسلط به فیلم برداری و سااخت کلیپ برای اینستاگرام.

استخدام عکاس خانم در موسسه هنری.مسلط به فیلم برداری و سااخت کلیپ برای اینستاگرام.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی