آگهی استخدام کارمند در یک اداره بازرگانی

استخدام کارمند در یک اداره بازرگانی

1397-11-24

استخدام کارمند در یک اداره بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام کارمند در یک اداره بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی