آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1397-11-24

استخدام تعدادی راننده با وانت جهت کار در باربری با زنگ خور خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با وانت جهت کار در باربری با زنگ خور خوب و محیطی دوستانه

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی