آگهی استخدام تعدادی منشی خانم

استخدام تعدادی منشی خانم

1397-07-26

استخدام تعدادی منشی خانم در محدوده بهارستان با حقوق مکفی

استخدام تعدادی منشی خانم در محدوده بهارستان با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی