آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-11-24

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت پیک موتوری با محیطی دوستانه و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب جهت پیک موتوری با محیطی دوستانه و زنگ خور بالا

تهران عبدل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی