آگهی استخدام راننده با ماشین ایسوزو و نیسان

استخدام راننده با ماشین ایسوزو و نیسان

1397-11-24

استخدام تعدادی راننده با ماشین ایسوزو و نیسان مسقف جهت کار در شرکت به پخش اردبیل با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با ماشین ایسوزو و نیسان مسقف جهت کار در شرکت به پخش اردبیل با درآمد بالا

اردبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی