آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری حافظ

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری حافظ

1397-11-24

استخدام تعداد 100 نفر موتورسوار جهت کار در پیک موتوری حافظ با درآمد بالا و مزایا

استخدام تعداد 100 نفر موتورسوار جهت کار در پیک موتوری حافظ با درآمد بالا و مزایا

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی