آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1397-11-24

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس با زنگ خور بالا

کرج مارلیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی