آگهی استخدام کارشناس روابط بین الملل

استخدام کارشناس روابط بین الملل

1397-07-17

استخدام کارشناس روابط بین الملل یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید ارسال رزومه نمایید .

استخدام کارشناس روابط بین الملل یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید ارسال رزومه نمایید .

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی