آگهی استخدام نظافتچی مرتب برای دفتر کار بطور ماهیانه

استخدام نظافتچی مرتب برای دفتر کار بطور ماهیانه

1397-11-23

استخدام نظافتچی مرتب برای دفتر کار بطور ماهیانه

استخدام نظافتچی مرتب برای دفتر کار بطور ماهیانه

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی