آگهی استخدام خدمه خانم برای آشپزی و امورمنزل بطور تمام وقت

استخدام خدمه خانم برای آشپزی و امورمنزل بطور تمام وقت

1397-11-24

استخدام خدمه خانم برای آشپزی و امورمنزل بطور تمام وقت

استخدام خدمه خانم برای آشپزی و امورمنزل بطور تمام وقت

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی