آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در دفتر بازرگانی

استخدام منشی مدیر عامل خانم در دفتر بازرگانی

1397-11-24

استخدام منشی مدیر عامل خانم در دفتر بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق 2 م

استخدام منشی مدیر عامل خانم در دفتر بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق 2 م

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی