آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-11-24

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و مرتب محدوده سید خندان

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و مرتب محدوده سید خندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی