آگهی استخدام منشی خانم در هتل قصر طلایی

استخدام منشی خانم در هتل قصر طلایی

1397-11-24

استخدام منشی خانم در هتل قصر طلایی با حقوق مکفی در محدوده قلهک

استخدام منشی خانم در هتل قصر طلایی با حقوق مکفی در محدوده قلهک

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی