آگهی استخدام خدمه خانم برای انجام کلیه امور منزل و آشپزی با شرایط خوب

استخدام خدمه خانم برای انجام کلیه امور منزل و آشپزی با شرایط خوب

1397-11-24

استخدام خدمه خانم برای انجام کلیه امور منزل و آشپزی با شرایط خوب

استخدام خدمه خانم برای انجام کلیه امور منزل و آشپزی با شرایط خوب

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی